Organizacja roku szkolnego - Szkoła Podstawowa w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021:

  • 1.09.2020 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  • 23.12.2020 - 01.01.2021 - ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  • 18.01.2021 - 31.01.2021 - FERIE ZIMOWE

  • 1.04.2021 - 6.04.2021 - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  • 25, 26, 27.05.2021 - EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

  • 25.06.2021 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 2020/2021:

dobrowolna składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na kolejne.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Na podstawie § 5ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 02.11.2020 r.

  • 25, 26, 27.05.2021 r.

  • 04.06.2021 r.

  • 24.06.2021 r.


DOJAZD I ODJAZD AUTOBUSÓW:

KLIKNIJ

DZWONKI:


1 LEKCJA: 8.30 - 9.15
2 LEKCJA: 9.25 - 10.10
3 LEKCJA: 10.20 - 11.05
4 LEKCJA: 11.20 - 12.05
5 LEKCJA: 12.20 - 13.05
6 LEKCJA: 13.20 - 14.05
7 LEKCJA: 14.15 - 15.00
8 LEKCJA: 15.10 - 15.55 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego