Organizacja roku szkolnego - Szkoła Podstawowa w Redle

Idź do spisu treści

Menu główne:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:

 • 2.09.2019 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • 23.12.2019 - 01.01.2020 - ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 • 10.02.2020 - 23.02.2020 - FERIE ZIMOWE

 • 9.04.2020 - 14.04.2020 - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 • 21, 22, 23.04.2020 - EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

 • 26.06.2020 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 2019/2020:

dobrowolna składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł na pierwsze dziecko, 15 zł na kolejne.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

Na podstawie § 5ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 • 11 października 2019 r.

 • 02, 03 stycznia 2020 r.

 • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (egzaminy ósmoklasistów)

 • 12 czerwca 2020 r.

 • 25 czerwca 2020 r.


DOJAZD I ODJAZD AUTOBUSÓW:

KLIKNIJ

DZWONKI:


1 LEKCJA: 8.30 - 9.15
2 LEKCJA: 9.25 - 10.10
3 LEKCJA: 10.20 - 11.05
4 LEKCJA: 11.15 - 12.00
5 LEKCJA: 12.20 - 13.05
6 LEKCJA: 13.15 - 14.00
7 LEKCJA: 14.10 - 14.55
8 LEKCJA: 15.05 - 15.50 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego